Mestna uprava Mestne občine Ljubljana

Organizacija mestne uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam mestne uprave ter poslovnim procesom, ki potekajo v mestni upravi. Zagotavlja strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost mestne uprave k uporabnikom njenih storitev in učinkovito sodelovanje z organi MOL in zunanjimi institucijami.

Organi mestne uprave so službe, oddelki in dva prekrškovna organa.

 

Službe so:

 1. Kabinet župana,
 2. Služba za razvojne projekte in investicije,
 3. Služba za javna naročila,
 4. Služba za pravne zadeve,
 5. Služba za lokalno samoupravo,
 6. Sekretariat mestne uprave,
 7. Služba za organiziranje dela mestnega sveta.

 

Oddelki so:

 1. Oddelek za finance in računovodstvo,
 2. Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
 3. Oddelek za urejanje prostora,
 4. Oddelek za varstvo okolja,
 5. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
 6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
 7. Oddelek za kulturo,
 8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo,
 9. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

 

Prekrškovna organa sta:

 1. Inšpektorat,
 2. Mestno redarstvo.
Učinkovita raba energije
Fužinski grad
Na koncu avtoceste pri Brodu
Novi prostorski akti MOL
Ljubljana od A do Ž
Vreme