Četrtne skupnosti

Na področju MOL deluje sedemnajst četrtnih skupnosti, ki z Mestnim svetom sodelujejo pri sprejemanju odločitev, sprejemajo predloge občanov - prebivalcev ČS, in jih posredujejo pristojnim organom ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju ČS.

Učinkovita raba energije
Fužinski grad
Na koncu avtoceste pri Brodu
Novi prostorski akti MOL
Ljubljana od A do Ž
Vreme