Za starše

Spremembe v katalogu "Šola za starše"

Za starše predšolskih otrok:

 • Vrtec dr. France Prešern: namesto srečanja 27. 10. 2007 z naslovom o čem lahko odloča otrok sam, bo to srečanje 7. 11. 2007 ob isti uri.
 • Vrtec Viški gaj – enota Bonifacija: namesto srečanja 24.102007 z naslovom Vzroki za nemirno spanje otroka bo to srečanje 15.11.2007 ob isti uri.
 • Vrtec Vrhovci: namesto srečanja 17.10.2007 z naslovom Vzroki za nemirno spanje otroka bo srečanje 18.10.2007 ob isti uri.

 

Za starše osnovnošolskih otrok:

 • OŠ Bežigrad: srečanje z naslovom Starševstvo z vizijo bo namesto 23.10.2007 potekalo 17.10.2007 ob 17.30.
 • OŠ Dravlje:
  srečanje 25. 10. 2007 bo namesto Sama Lesarja vodila Andreja Koler Križe,
  srečanje 8. 11. 2007 ostane nespremenjeno in
  srečanje 22. 11. 2007 bo namesto Katje Bizjak vodil Samo Lesar.
 • OŠ Spodnja Šiška:
  srečanje z naslovom Starševstvo z vizijo bo namesto 23.10.2007 potekalo 24.10.2007 ob 17.00.
  srečanje z naslovom Starševstvo z vizijo bo namesto 30.10.2007 potekalo 6.11.2007 ob 17.00.
 • OŠ Vižmarje Brod:
  srečanje z naslovom »Razvajeni otroci« in »Pogovori in prijaznost v družin« se zamenjata, tako bo 24.9.2007 izvedeno srečanje z naslovom »Pogovori in prijaznost v družini«, 26.11.2007 pa srečanje z naslovom »Razvajeni otroci«. Izvajalci in ura srečanj ostane nespremenjeno.
 • Zavod sv. Ignacija:
  srečanje Kako bolje razumemo mladostnike bo namesto 9.10.07 izvedeno 15.10.2007 ob 18.30,
  srečanje Dejavnosti, ki nam pomagajo razumeti, kaj si mladostnik misli o sebi bo namesto 23.10.07 izvedeno 29.10. 2007 ob 18.30,
  srečanje Kako lahko starši pripomoremo k oblikovanju identitete mladostnikov bo namesto 6.11.07 izvedeno 12.11.2007 ob 18.30,
  srečanje Katere dejavnosti pomagajo mladostniku izraziti svoje občutke bo namesto 20.11.07 izvedeno 26.11.2007 ob 18.30,
  srečanje Starši lahko pomagamo mladostniku odkrivati smisel življenja bo namesto 4.12.07 izvedeno 05.12.2007 ob 18.30 in
  srečanje Pomembnost prostega časa - preko dejavnosti prostega časa človek razvija svojo osebnost in se socializira bo namesto 18.12.07 izvedeno 17.12.2007 ob 18.30.

 

Šola za starše

Spoštovani starši, skrbniki, vzgojitelji in učitelji

 

Pred vami je že 11. leto zapored katalog šol za starše, katerih mrežo vodi in podpira Mestna občina Ljubljana. V tem katalogu vam predstavljamo vse možnosti tem, datumov in lokacij šol za starše, ki jih bodo večinoma izvajali organizatorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu za leto 2007. Vključili smo tudi nekatere organizatorje, ki jih MOL ne sofinancira, smo pa menili, da je pomembno, da ste seznanjeni tudi z njihovimi možnostmi.


Katalog je razdeljen na 5 poglavij:

 • Za starše predšolskih otrok
 • Za starše osnovnošolcev
 • Za starše srednješolcev
 • Za starše zasvojenih
 • Svetovanje staršem po telefonu in elektronski pošti ter oddaje v medijih


Večinoma so šole za starše zastavljene tako, da se je smiselno udeležiti celotnega sklopa, ki ga predvideva posamezni organizator, saj so teme enega sklopa največkrat smiselno povezane ali nadgrajene. Mestna občina Ljubljana se trudi zagotoviti vsaj eno šolo za starše v okolju, kjer je vaš otrok vključen v vrtec ali šolo, so pa na voljo tudi drugačne možnosti. Zato smo prepričani, da boste izkoristili možnost kvalitetnih srečanj, ki jih vodijo priznani strokovnjaki z vzgojnega področja in si pridobili nova znanja ali izmenjali izkušnje. Raziskava iz preteklih let je pokazala, da šole za starše omogočajo ne samo spoznavanje vzgojnih metod in znanja s tega področja, pač pa tudi pridobitve za osebno rast ter spodbude za pogovore znotraj družine, kar vodi v boljše medsebojno razumevanje in s tem boljšo kvaliteto družinskega življenja.


Dosedanje izkušnje nam kažejo, da je katalog šol za starše dober vodnik, ki omogoča staršem izbrati ustrezen program in predvideti čas v ta namen, a včasih se zgodi, da pride do določenih sprememb v organizaciji srečanj, zato priporočamo, da pred vsakim srečanjem, zlasti takrat, kadar izpustite kakšno izmed srečanj, naslednje preverite zaradi racionalizacije vašega časa in energije. Mi bomo na naši spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mescani/starse/default.html v sodelovanju z organizatorji sproti objavljali morebitne spremembe, v katalogu pa imate tudi telefone institucij, kjer bodo šole za starše organizirane in naslove elektronske pošte organizatorjev, kamor se lahko obrnete po informacije. Lahko pa pokličete tudi na Urad za preprečevanje zasvojenosti in z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z izvedbo šol za starše. Veseli pa bomo tudi pobud in predlogov za naše nadaljnje delo.

Želimo vam prijetno druženje v šoli za starše in veliko koristnega in zabavnega pri vašem vzgojnem delu.

 

Veseli bomo, če boste svoje vtise delili z nami bodisi preko vprašalnikov, ki vam bodo na voljo ob koncu srečanj, ali pa nam sporočili svoje vtise ali predloge za izboljšave na enega od spodaj navedenih načinov.

 

Naš naslov:

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
Urad za preprečevanje zasvojenosti
Resljeva 18, 1000 Ljubljana

 

Kontakt:

mag. Nada Glušič, vodja Urada
Eva Dolinar, koordinatorka Šole za starše Danica Markovič,
koordinatorka projektov »Vzgojni cilji«
(tel. 306 40 45, 306 40 53, 306 40 35)

Elektronski naslov:

preventiva@ljubljana.si