Arhiv

Prikaži razpise:

Razpisi

23.4.2008

Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti

Rok za oddajo: 28.4.2008 (zaključen)

21.4.2008

Sklep o sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja

21.4.2008

Sklep o sofinanciranju strokovnih vsebin na prireditvah na podeželju

12.4.2008

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS)

Rok za oddajo: 16.9.2008

12.4.2008

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Rok za oddajo: 30.9.2008

12.4.2008

Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

Rok za oddajo: 30.9.2008

5.4.2008

Prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

1.4.2008

Javno naročilo za opravljanje storitev izvedbenega grafičnega oblikovanja tiskanega promocijskega gradiva in drugih komunikacijskih sredstev

Rok za oddajo: 14.4.2008 do 15.00 (zaključen)

28.3.2008

Javni razpis za sofinanciranje kulturno-raziskovalnih projektov ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Rok za oddajo: 18.4.2008 (zaključen)

25.3.2008

Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja preprečevanja zasvojenosti

21.3.2008

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Rok za oddajo: 10.4.2008 (zaključen)

21.3.2008

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Rok za oddajo: 4.4.2008 (zaključen)

21.3.2008

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem za opravljanje gostinske dejavnosti

Rok za oddajo: 7.4.2008 do 9.00 (zaključen)

14.3.2008

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2008

Rok za oddajo: 14.4.2008 (zaključen)

12.3.2008

Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto

11.3.2008

Sklep o sofinanciranju Mladinskih raziskovalnih projektov

5.3.2008

Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja Mladinskih aktivnosti

5.3.2008

Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2008

5.3.2008

Sklep o sofinanciranju s področja aktivnosti za otroke na območju MOLza leto 2008

5.3.2008

Sklep o sofinanciranju projektov s področja raziskovalnih projektov, znanstvenega/strokovnega tiska ter znanstvenih/strokovnih posvetov