E-točke

Razširjenost uporabe elektronskih komunikacij in pomembnost le teh v današnji informacijski družbi je izjemnega pomena. Služba za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL želi omogočiti brezplačno dostopnost do elektronskega medija (internet) prebivalcem Mestne občine Ljubljana, predvsem pa tistim, ki te možnosti doma nimajo.

 

Zato smo v prostorih izpostav Službe za lokalno samoupravo oziroma na sedežih četrtnih skupnosti MOL letos vzpostavili devet E-TOČK (računalniško mesto - računalnik, tiskalnik), ki bodo prebivalstvu javno dostopne v času poslovanja pisarn Službe za LS in sicer na naslednjih lokacijah:

  • ČS Bežigrad, Vojkova 1
  • ČS Center, Štefanova ulica 9
  • ČS Črnuče, Dunajska 367.
  • ČS Dravlje, Draveljska 44.
  • ČS Polje, Polje 12.
  • ČS Posavje, Dunajska cesta 230
  • ČS Sostro, Cesta II. grupe odredov 43
  • ČS Šentvid, Prušnikova ulica 106 in
  • ČS Vič, Tbilisijska ulica 22 a.

 

Poleg E-TOČK ponujamo meščanom INFO TERMINALE, ki uporabnikom omogočajo neomejen dostop do interneta v obliki prosto stoječega terminala. Od oktobra letos je info terminal na voljo uporabnikom in krajanom Četrtne skupnosti Dravlje v preddverju na Draveljski cesti 44.

 

V prihodnjem letu jih bomo postavili še v predprostorih upravnih zgradb MOL (stavbe bivših občin: Linhartova 13, Trg MDB 7, Trg prekomorskih brigad 1, Proletarska 1, Adamič Lundrovo nabrežje 2 (oziroma Mačkova 1),dva pa sta predvidena na sedežu ČS Črnuče, Dunajska 367 in ČS Sostro, Cesta II. grupe odredov 43.

 

Lokacije e-točk bodo označene z opozorilnim znakom, ki je v javnosti že uveljavljen in prepoznaven, saj ga že uporablja Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za svoje e-točke po vsej Sloveniji.

 

Cilj projektne skupine, ki je bila v ta namen imenovana s strani Župana MOL g. Jankovića, je postopna vzpostavitev e-točk na vseh lokacijah četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana.

Pregled lokacij E-točk v Ljubljani - (priloga)
Naslovi sedežev ČS MOL - (priloga)

 

Istočasno poteka tudi projekt RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA PREBIVALCEV MOL. Več informacij o brezplačnih računalniških tečajih za starejše prebivalce MOL najdete na spletni strani Službe za lokalno samoupravo.