Energetsko svetovalna pisarna v Ljubljani

V Ljubljani že od leta 2003 v središču mesta, v pritličju stavbe na Dalmatinovi 1, deluje Energetsko svetovalna pisarna, katere ustanovitelja sta Ministrstvo RS za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana.

 

Energetski svetovalci občanom nudijo brezplačne in komercialno neodvisne nasvete o učinkovitejši rabi energije, možnostih uporabe obnovljivih virov energije, zmanjševanju stroškov za energijo ipd., skratka nasvete, ki jih lastniki stanovanj in enodružinskih hiš, upravniki stavb in drugi iščejo v času načrtovanja obnove ali vzdrževanja stavb in inštalacij, zasnove novogradenj ipd. Svetovanje najraje celovito, lahko pa tudi parcialno, vrednoti in argumentira vaše ideje in predlagane rešitve s področja toplotne zaščite zunanjega ovoja stavb in izbora stavbnega pohištva, poskuša identificirati aktualne scenarije za izbor sistemov strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja stavb ter priprave tople sanitarne vode, ipd.

 

Za lažjo in učinkovitejšo obravnavo posameznih svetovalnih primerov je zaželeno, da občani na svetovanje s seboj prinesejo relevantno projektno dokumentacijo obstoječih stavb ali idejne ipd. načrte za novogradnje. Zaželeno je tudi poznavanje obstoječe letne rabe energije in goriv v stavbi.

 

Energetsko svetovanje poteka v obliki individualne obravnave določene teme oziroma vprašanj, ki jih zainteresirani občani in občanke napovejo po telefonu 01 306 11 44 (MOL, ga. Maja Centa) vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Glede na registrirane prijave občanov svetovanje poteka ob torkih in četrtkih popoldne, med 16. in 19. uro v razmiku po približno 45 minut. V času bolj številčnega povpraševanja po svetovanju le to poteka tudi ob sredah.
V primeru obsežnejšega (lokaliziranega) interesa po podobnih vsebinah svetovalci tudi izvajamo strokovna predavanja za skupine občanov. Dogovori za izvedbo takšnih aktivnosti običajno potekajo z npr. četrtno skupnostjo, ki zagotavlja obveščanje zainteresiranih in organizira izvedbo.

 

Energetsko svetovanje v Ljubljani je potekalo v preteklih letih dokaj intenzivno, glede na letno povpraševanje se je obseg gibal med 600 in 900 nasveti. Sicer pa je ljubljanska pisarna le ena v mreži več kot 30 pisarn, ki se nahajajo v večjih slovenskih mestih. V svetovanje v mreži ENSVET je vključenih približno 50 energetskih svetovalcev, ki so v preteklih letih izvedli od 5000 do 6000 nasvetov letno.

 

V pisarni so na voljo tudi brezplačne informacijske publikacije Ministrstva za okolje in prostor, na temo toplotne zaščite stavb, sistemov ogrevanja, ipd. Energetsko svetovanje ter ostale aktualne vsebine s področja energetske učinkovitosti stavb pa so dosegljive tudi na različnih spletnih straneh.

 

Povezave:

  • www.gi-zrmk.si/ensvet.htm
    predvsem aktualni podatki o delovanju pisarn svetovalne mreže, strokovni članki energetskih svetovalcev in informacijske publikacije
  • www.gov.si/aure
    strani Ministrstva za okolje in prostor, podatki o subvencioniranju ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
  •  www.ekosklad.si
    kreditiranje in sofinanciranje ukrepov za povečevanje energijske učinkovitosti stavb ter uporabo obnovljivih virov energije