Kazalo

 1. Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni
 2. Vizija Ljubljane 2025
  1. Idealno mesto
  2. Sonaravno mesto
  3. Vseslovenska metropola
  4. Galerija fotografij
 3. Novice
 4. Razpisi in natečaji
 5. Javne objave in pozivi
 6. Javna naročila
 7. Obrazci in upravni postopki
 8. Energetsko svetovalna pisarna
 9. Okolje
  1. Stanje okolja
   1. Izredne vremenske razmere
   2. Onesnaženost zraka
    1. Poročila in dodatne meritve
   3. Kakovost podzemne vode
    1. Poročila in dodatne meritve
   4. Kakovost površinskih vodotokov
    1. Poročila in dodatne meritve
   5. Onesnaženost tal
    1. Poročila in dodatne meritve
   6. Čitalnica
   7. Vprašanja in predlogi
  2. Aktualno
   1. Novice
   2. Akcije
   3. Delavnice
  3. Zrak
   1. Ocena emisij v zrak
   2. Projekti
   3. Zakonodaja
   4. Povezave
   5. Publikacije
   6. Vprašanja in predlogi
  4. Podzemne vode
   1. Projekti
   2. Zakonodaja
   3. Povezave
   4. Publikacije
   5. Vprašanja in predlogi
  5. Površinske vode
   1. Projekti
   2. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda
   3. Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
   4. Zakonodaja
   5. Povezave
   6. Publikacije
   7. Vprašanja in predlogi
  6. Tla
   1. Projekti
   2. Zakonodaja
   3. Povezave
   4. Publikacije
   5. Vprašanja in predlogi
  7. Odpadki
   1. Interventno čiščenje
    1. VVO Kleče
    2. VVO Jarški prod
    3. Karte
   2. Sanacije
    1. VVO Jarški prod
  8. Hrup
   1. Projekti
   2. Zakonodaja
   3. Povezave
   4. Publikacije
   5. Vprašanja in predlogi
  9. Naravno okolje
   1. Krajinski park Ljubljansko barje
    1. Krajinski park Ljubljansko barje še letos!
    2. Flora in favna
    3. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
   2. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
    1. Flora in favna
    2. Ribnik Tivoli
    3. Jesenkova pot
   3. Krajinski park Polhograjski dolomiti
   4. Projekti
   5. Zakonodaja
   6. Povezave
   7. Publikacije
   8. Vprašanja in predlogi
  10. Program varstva okolja MOL
   1. Delavnice
  11. Publikacije
   1. Naročanje publikacij
 10. Promet
  1. Prometna infrastruktura
  2. Prometna ureditev v času Pustnega karnevala v Ljubljani
  3. Shema območja časovno omejenega parkiranja
  4. Nov prometni režim
   1. Obvestilo stanovalcem mestnega središča
   2. Prometni režim v mestnem jedru
   3. Spremembe linij LPP
    1. Linija 2
    2. Linija 10 in 15
    3. Linija 11 in N11
    4. Linija 13
    5. Linija 20
    6. Linija 16 in 21
    7. Linija 8
    8. Linija 14
    9. Linija 17
    10. Informacije in kontakti
    11. Vaše mnenje
   4. Odprtje Wolfove ulice
 11. Za mlade
  1. Kdo smo
  2. Komu smo namenjeni
  3. Kaj delamo
  4. Publikacije
  5. Zanimive povezave
  6. Razpisi in pozivi
  7. Obrazci za poročila
  8. Aktualno
  9. Arhiv novic
  10. Fotogalerija
  11. Četrtni mladinski centri
   1. ČMC - Bežigrad
   2. ČMC - Zalog
 12. Za starše
 13. Življenjske situacije
  1. Družina in otroci
  2. Izobraževanje
  3. Bivanje
  4. Delo in zaposlitev
  5. Podjetništvo
  6. Zrela leta
  7. Vračanje vlaganj
   1. Predpisi
   2. Obvestila
    1. Zahtevek za vračilo vlaganj
    2. Zahtevek - KS Bratov Babnik, 24.4.1985
    3. Zahtevek - soseska SŠ 3/1 Podotik, 25.1.1988
    4. Zahtevek - kabelsko omrežja Podutik, 1.3.l989
    5. Zahtevek - KS Lipoglav, 15.8.1986
    6. Zahtevek- KS Podgorica Šentjakob 85, 22.6.1987
    7. Zahtevek - Veveče - Kašelj, 26.3.1981
    8. Zahtevek Šentpavel, Češnjice, Zagradišče, Reka, 7.8.1980
    9. Zahtevek KS Zadvor in Bizovik, 1986
    10. Zahtevek KS Zalog, 16 1. 1985
    11. Zahtevek KS Črnuče - Gmajna, 21. 5. 2004
    12. Zahtevek KS Tomačevo–Jarše - 17.10.1989
    13. Zahtevek Nadgorica-Ježa - 16.12.1985
    14. Zahtevek KS Kozarje - 4.11.l988
    15. Zahtevek KS Kozarje - 16.4.1985
    16. Zahtevek KS Hrušica-Fužine - 5.1.1988
    17. Zahtevek KS Gameljne-Rašica - 6.10.1982
    18. Zahtevek KS Gameljne-Rašica in KS Edvard Kardelj - 18.9.1987
    19. Zahtevek KS Besnica - 15.7.1982
    20. Zahtevek KS Besnica - 10.2.1982
    21. Zahtevek KS Besnica - 7.8.1980
    22. Zahtevek KS Vrhovci - 21.5.2004
    23. Zahtevek KS Franc Ravbar Črnuče - 5.6.1985
 14. Pobude meščanov
  1. Obrazec za pobude in vprašanja
  2. Pogosta vprašanja
  3. Srečanje z županom v Mestni hiši
 15. Proračun
  1. Proračun za 2001
  2. Proračun za 2003
  3. Proračun za 2004
   1. Zaključni račun proračuna
    1. Priloge
  4. Proračun za 2005
   1. Poročilo 1.1.2005 - 30.6.2005
  5. Proračun za 2006
   1. Priloge k proračunu
  6. Proračun za 2007
   1. Priloge k proračunu
  7. Rebalans proračuna za 2007
  8. Proračun za 2008
  9. Proračun za 2009
  10. Rebalans proračuna za 2008
 16. Uporabne telefonske številke
 17. Zanimive povezave
 18. Ljubljana od A do Ž
 19. E-točke
 20. Projekti MOL
  1. Mestni projekti
  2. EU Projekti
 21. Poslovnež
  1. Podporno okolje
   1. Ljubljana - slovensko gospodarsko središče
   2. Regionalna razvojna agencija
   3. Gospodarska zbornica Slovenije
   4. Tehnološki park Ljubljana
   5. Ljubljanski univerzitetni inkubator
   6. Inovacijski relejni center
   7. Sklad dela Ljubljana
   8. Ljubljanska borza
   9. Koristne povezave
  2. Shema »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«
   1. Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo '07
 22. Kmetijstvo
  1. Strateške usmeritve
  2. Sožitje med mestom in podeželjem
   1. Delo združuje ljudi
  3. Društva na podeželju
  4. Upravne zadeve in obrazci
  5. Koristne povezave
 23. Zavetišče za zapuščene živali