»Ljubljana 2025, Predlog prostorske vizije dolgoročnega razvoja mesta«

 

 

Kako bo Ljubljana videti leta 2025?

Kam se bo širila, kje bomo našli prostor za gradnjo?

Kakšno vlogo bo imela v Evropi, državi in regiji?

Kakšne spremembe bo doživela?      

 

Na osnovi splošnih vrednot, ki naj bi jih zasledovalo mesto v svojem dolgoročnem razvoju, so se v viziji »Ljubljana 2025« izoblikovale vodilne teme in glavne usmeritve. Te usmeritve lahko mesto uresniči iz svojih absolutno konkurenčnih prednosti in na njih oblikuje svojo blagovno znamko. Vizija naj vzpodbudi k oblikovanju samopodobe mesta, ki kaže, kaj prebivalcem mesto pomeni in kakšna so njihova pričakovanja o njegovi prihodnosti. Pozitivna podoba o mestu, ki izhaja predvsem iz njegove zgodovine, kulturnih tradicij in prostorskih posebnosti, ima zato velik vpliv na življenje v mestu in predstavlja tudi močan dejavnik za njegov gospodarski in socialni razvoj. Pomaga odkrivati nove priložnosti razvoja in je še posebej pomembna pri sprejemanju osnovnih strateških odločitev, ki mesto spreminjajo.

 

Prostorski in časovni horizonti vizije so postavljeni različno glede na predvideno izvedbo razvojnih projektov: nekatere projekte se da uresničiti takoj, medtem ko potrebujemo za izvedbo obsežnih ureditev okoljskih sistemov več časa.

Pozivamo pa vse, ki želijo dejavno prispevati k razvoju našega mesta, da se do predlagane prostorske vizije opredelijo. Svoja mnenja, predloge in pripombe glede predstavljene vizije lahko sporočite na elektronski naslov vizija@ljubljana.si.

 

Prof. Janez Koželj, podžupan  

Informacije o Ljubljani
Turistične informacije