Aktualno
  • Mestna občina Ljubljana letošnjo pomlad načrtuje zasaditev 440 dreves in jeseni prav toliko. Torej, Ljubljana bo v letu 2008 bogatejša za skoraj 900 novih dreves.
Kontakt
Novice
Mestni svet
  • Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Ljubljana. Razprave in odločanje potekajo v okviru rednih in izrednih sej.
Fotografije
  • Oglejte si galerije fotografij z dogodkov, na katerih sodelujejo predstavniki Mestne občine Ljubljana.
Informacije
  • Osnovni podatki o katalogu. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga MOL. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Informacije o Ljubljani
Turistične informacije
?