Vpis otrok v vrtce 2008/09 in zagotavljanje prostih mest

Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da bi čim večjemu številu otrok zagotovila prostor v ljubljanskih vrtcih. K večjemu številu prijav otrok v vrtce je letos, poleg večje rodnosti in priseljevanja v Mestno občino Ljubljana, prispevala novela zakona o vrtcih, ki določa sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka.

Za zagotovitev prostih mest za otroke smo v MOL že pred začetkom tega leta začeli pripravljati program ukrepov. Ker so vrtci lahko sprejeli samo toliko otrok, kolikor se bo jeseni z vstopom otrok v šolo sprostilo prostih mest, smo za vse otroke na čakalni listi začeli s postopki za povečanje kapacitet v vrtcih: racionalno oblikovanje oddelkov v vrtcih, preurejanje prostorov v okviru osnovnih šol, pridobivanje prostorov, ki so v preteklosti že služili za predšolsko vzgojo, nazaj v fond predšolske vzgoje, preurejanje drugih obstoječih prostorov MOL, ki bi bili primerni za vrtec, začeli smo s postopki za izgradnjo prizidkov pri vrtcih in postopek za razpis koncesije.

Načrtujemo, da bomo polovico načrtovanih novih oddelkov odprli že v mesecu septembru 2008, ostale pa preko jeseni letos. Starši, katerih otroci so že na čakalni listi, bodo lahko dobili informacije o sprejemu otroka v vrtec, v vrtcu v katerem so otroka vpisali in to takoj, ko bodo komisije odločile o razporeditvi otrok v nove oddelke.

 

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport MOL

Informacije o Ljubljani
Turistične informacije