Festivals

Monday, 2. June 2008

Festivals
Events marking Trubar Year
various venues
 01 Jan 2008 - 31 Dec 2008
Slovenska cesta road events
Slovenska cesta road, the section between the Ajdovščina square and the crossroads with the Šubičeva cesta road
 16 May 2008 - 21 Jun 2008
Festival of Light: Lighting Guerrilla
Vžigalica - Galerija Mestnega muzeja Ljubljana / Vžigalica - The Gallery of the City Museum of Ljubljana
 28 May 2008 - 13 Jun 2008