Ljubljana - a Blend of Heritage and Lively Atmosphere

Strollers at the Cankarjevo nabrežje embankment by the Ljubljanica river